Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Medicina
Rūšiuoti pagal
 • Genetika (7)

  Mendelio dėsniai ir jų citologinis pagrindimas. Sąlygos skilimui tipiškais santykiais. Geno penetrantiškumas ir ekspresyvumas. Genominis imprintingas. Letaliniai genai. Laiptuotas alelizmas. Krosingoveris geno viduje. Komplementacijos testas. Tarpalelinė komplementacija. Sanklotiniai ir pertraukos genai. Aleliniai genai ir jų sąveika. Polialelizmas. Genų veiklos valdymas prokariotuose. Operonas. Eukariotų genų veiklos reguliavimas. Chromosomų cheminė sudėtis ir molekulinė struktūra. Chromatino tipai. Specifinės struktūros ir funkcijos chromosomos. Chromosomų genetinė struktūra ir genolapiai. Genomo dydis ir organizacija. DNR tipai. Geno vieta chromosomoje. Genomo mobilūs elementai. Tranpozicijos tipai. Pleiotropija - daugybinė geno veikla. Polimerija. Nealelinių genų sąveika: epistazė, komplementacija. Nebranduolinis paveldėjimas: plazmidės, ląstelių simbiontai. Nebranduolinis paveldėjimas: mitochondrijų ir plastidžių genomo ypatybės. Modifikacinis kintamumas. Genokopijos ir fenokopijos. Mitotinis ir mejotinis krosingoveriai. Chromosomų interferencija. Sait-specifinė rekombinacija: virusų rekombinacija, transdukcija. Sait-specifinė rekombinacija: seksdukcija, transformacija. Rekombinantinės DNR gavimas ir įterpimas į svetimą genomą. Manipuliacijos su DNR ir jų pritaikymas. Žmogaus paveldimumo tyrimo metodai. Lytinis chromatinas ir jo diagnostinė reikšmė. "Dozės kompensavimo" reiškinys. Žmogaus paveldėjimo tipai: autonominis monogeninis. Žmogaus paveldejimo tipai: poligeninis paveldėjimas. Lyties genetika. X ir Y skirtumai. Gonosomų genotipo neatitikimas fenotipui. Susijęs su lytimi ir lytimi ribojamas paveldėjimas. Žmogaus paveldimos genetinės ligos. Žmogaus autosominės trisomijos. Medicininė genetinė konsultacija.
  Medicina, špera(18 puslapių)
  2007-04-24
 • Genetika (8)

  Pirmasis ir antrasis G. Mendelio dėsniai. Dihibridinis kryžminimas: nealeliniai genai paveldimi nepriklausomai vienas nuo kito. Analizuojantysis monohibridinis ir dihibridinis kryžminimas. Trečiasis G.Mendelio dėsnis. Jo įrodymai. Genų sankiba ir paveldėjimo ypatumai. Chromosomų genolapių sudarymas. T. Morgano darbai nustatant vaisinės muselės X chromosomos genolapį. Chromosominės paveldimumo teorijos principai. Alelinių genų sąveikos ir kaip jos iškreipia paveldėjimą pagal G.Mendelio dėsnius. Kodominavimas ir ABO kraujo grupių paveldėjimas. Nealelinių genų pagrindinių sąveikų tipai. Poligeninis paveldėjimas. Jo reiškimosi kiekybiniai santykiai. Kiti genetinės informacijos realizavimą lemiantys mechanizmai: genomo įspaudas, mozaikiškumas, X chromosomos inaktyvinimas, nebranduolinis paveldėjimas. Mutacinis kintamumas. Jo pagrindinės charakteristikos. Genomo mutacijos. Aneuploidijų susidarymo mechanizmas. Trisomijos ir monosomijos. Chromosomų mutacijos. Translokacįjos. Jų pagrindiniai tipai. Genų mutacijos. Skaitymo rėmelio poslinkio mutacijos ir jų padariniai. Mutacijų tipai pagal fenotipo pokyčius. DNR pažaidų reparacijos sistemų genų mutacijos. DNR pažaidų reparacija. Jos pagrindiniai mechanizmai. Mutacijų atsiradimo dažnumas ir priežastys. Cheminė mutagenezė. Aplinkos mutagenai. Reakcijos norma ir statistiniai modifikacinio kintamumo dėsningumai. Teratologiniai reiškiniai. Žmogaus embriono įvairių organų ir sistemų formavimosi periodai, kritiniai teratogenų poveikiui. Tikrai teratogeniniai veiksniai. Nauji genetinio kintamumo šaltiniai. Rekombinantinės DNR molekulės konstravimas. Restrikcijos endonukleazės. Jų tipai ir veikimo principai. Vektoriai: klonavimo, raiškos (ekspresijos). Organizmo genomo bibliotekos kūrimas. Polimerazinė grandininė reakcija. Pagrindinis PGR principas ir pagrindiniai PGR etapai. Genų technologijos taikymas: biotechnologijos produktai. Transgeniniai organizmai: gyvūnai, augalai, mikroorganizmai. Organizmų klonavimas.
  Medicina, konspektas(40 puslapių)
  2007-04-26
 • Genų terapija antropologiniu požiūriu

  Genų terapija antropologiniu požiūriu, nemirtingumo galimybės ir eugenikos pavojai. Įvadas. Eugenika. Eugenikos atsiradimas. Eugenikos raida. Genų terapija. Nemirtingumas. Išvados. Išnašos.
  Medicina, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-11
 • Geriamo vandens valdymas

  Žodynas. Įvadas. Galimo nepalankaus geriamojo vandens poveikio sveikatai valdymas. Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reguliuoja. Mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai. Indikatoriniai (rodikliniai) mikroorganizmai. Cheminiai (toksniai) vandens kokybės rodikliai. Rizikos sveikatai vertinimas. TDD nustatymas. Cheminės medžiagos leidžiama koncentracija. Priimtina dienos dozė. Kancerogenai. Išvados.
  Medicina, referatas(14 puslapių)
  2010-03-09
 • Gydymas Su Džok sistema

  Įvadas. Standartinės plaštakų ir pėdų atitikmens sistemos. Standartinės kūno atitikmens sistemos pirštuose ("vabzdžio" sistemos). Kūno atitikmens mini sistemos. Gydomųjų taškų paieška ir stimuliavimas. Instrumentai ir stimuliatoriai, naudojami suteikiant pagalbą Su Džok terapijos metodu. Skarifikatoriai. Veržikliai. Moksos. Instrumentai masažui. Masažuokliai su ritinėliu. Kombinuoti masažuokliai plaštakoms ir pėdoms. Išviršiniai aplikatoriai. Metalinės žvaigždutės. Magnetinės žvaigždutės. Augalų sėklos. Sėklos ir šešios energijos rūšys. Gydymo būdai per nagų plokšteles. Išvados.
  Medicina, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-10-27
 • Gydymas vandeniu

  Kaip gydo vanduo. Hidroterapija. Kai kurie pastebėjimai – nurodymai. Grūdinimas. Grūdinimosi būdai. Apgaubai. Maudymai. Garas. Apipylimai. Nuplovimai. Apsiaustai. Vandens gėrimas. Apklausa.
  Medicina, referatas(11 puslapių)
  2005-06-17
 • Gydymo stacionaro sąlygomis ir ambulatoriškai medicininių bei ekonominių rezultatų palyginimas

  Įvadas. Sveikatos priežiūros sistema. Ambulatorinė – pirminė sveikatos priežiūra. Pirminės sveikatos priežiūros finansavimas. Antrinės (kvalifikuotos) ir tretinės (specializuotos) ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Stacionari pagalba. Sveikatos priežiūros išlaidos. Apibendrinimas. Dermatovenerologijos ligoninės ekonominių rodiklių lyginimas. Išvados.
  Medicina, referatas(16 puslapių)
  2009-03-30
 • Gydomojo (klasikinio) masažo būdai

  Įvadas. Masažo pratybos grupėje. Klasikinio (gydomojo) masažo būdai. Glostymas. Pagrindiniai glostymo būdai. Plokščiasis paviršinis glostymas. Plokščiasis gilusis glostymas. Plokščiasis paviršinis ir gilusis sėdinčio masažuojamojo glostymas. Apimamasis nenutrūkstantis glostymas. Apimamasis nutrūkstantis glostymas. Pagrindinių glostymo būdų kartojimas. Pagalbiniai glostymo būdai. Glostymas nykščiu bei kitų pirštų pagalvėlėmis ir delniniais pirštų paviršiais. Grėblinis glostymas, glostymas krumpliais ir briaunainis – šukuotinis glostymas. Lyginimas, glostymas nykščio pagalvėle ir pagrindu, plokščiasis – žiedinis glostymas. Žnyplinis, apimamasis žiedinis ir kryžminis glostymas. Pagalbinių glostymo būdų kartojimas. Trynimas. Pagrindiniai trynimo būdai. Trynimas delnais. Trynimas II – V pirštų pagalvėlėmis. Trynimas atskirais pirštais. Trynimas delnų pagrindais ir nugariniais pirštikaulių paviršiais. Pagalbiniai trynimo būdai. Žnyplinis trynimas. Trynimas krumpliais. Grėblinis trynimas. Pjovimas. Perskyrimas (pusiau žiedinis trynimas). Brūkšniavimas ir pastumdymas. Drožimas ir skaptavimas. Pagrindinių trynimo būdų kartojimas. Pagalbinių trynimo būdų pakartojimas. Pagalbinių trynimo būdų kartojimas. Maigymas. Pagrindiniai maigymo būdai. Nenutrūkstantis išilginis maigymas . Nenutrūkstančio išilginio maigymo kartojimas. Nenutrūkstantis skersinis maigymas. Skersinio maigymo kartojimas. Išilginio ir skersinio maigymo kartojimas. Nutrūkstančio maigymo būdas – atkėlimas. Nutrūkstantis pusiau žiedinis (spiralinis) maigymas. Pagrindinių maigymo būdų kartojimas. Pagalbiniai maigymo būdai. Žnyplinis maigymas. Volavimas. Ritinėjimas. Nuridenimas. Užvertimas. Pagalbinių nenutrūkstančių maigymo būdų kartojimas. Išjudinimas ir suspaudimas. Paspaudimas (pagalbinis nutrūkstamojo maigymo būdas). Ištempimas ir sustūmimas. Pagalbinių nutrūkstančio maigymo būdų kartojimas. Papildomi maigymo būdai. Maigymas pirštais (pagal I.K. Kordes ir kt.). Nugaros plačiojo raumens maigymas pirštais (pagal A. Hoffą, H. Gochtą ir kt.). Pažnaibymas (pagal Verbovą). Papildomų maigymo būdų kartojimas. Vibracija. Pagrindiniai vibracijos būdai. Nenutrūkstančios vibracijos būdas: stabili, labili ir taškinė vibracija. Pagalbiniai vibracijos būdai. Pagalbiniai nenutrūkstančios vibracijos būdai: purtymas, sukratymas, pastumdymas, pakratymas. Nutrūkstančios vibracijos būdai: plekšnojimas, daužymas, kumščiavimas. Nutrūkstančios vibracijos būdai: kapojimas, pliekimas (čaižymas). Nutrūkstančios vibracijos būdai: badymas, padaužymas. Vibracijos būdų kartojimas. Judesiai. Pasyvūs rankų judesiai. Kojų ir liemens pasyvūs judesiai.
  Medicina, kursinis darbas(59 puslapiai)
  2008-05-10
 • Gimdymas

  Baimė prieš gimdymą. Artėjančio gimdymo požymiai. Kada reikia vykti į ligoninę. Gimdymo pradžia. Natūralūs būdai skausmui sumažinti. Gimdyti su nuskausminimu ar be jo. Kokia yra pagalba gimdant. Skatinamieji vaistai. Vaisiaus vandenų pūslės perkirpimas. Tarpvietės kirpimas. Akušerinės replės ir vakuumas. Cezario pjūvis. Gimdymas vandenyje. Išvados.
  Medicina, referatas(13 puslapių)
  2005-10-17
 • Gimdymo skausmo malšinimas

  PowerPoint pristatymas. Bandymai išvengti skausmo. Gimdymo skausmo malšinimo būdai. Nemedikamentinis skausmo malšinimas. Epidurine anestezija. Medikamentinis skausmo malšinimas. Opiatai, ketaminas. Opiatai, ketaminas. Regioninė analgezija. Epidurinė analgezija. Epidurinės analgezijos (EA) komplikacijos. Periferinė nervų blokada. Cezario pjūvio operacijos skausmo malšinimas. Bendroji anestezija.
  Medicina, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-10-28
 • Gimdyvės priežiūra

  PowerPoint pristatymas. Gimdyvės priežiūra skirstoma. Pirmasis periodas. Gimdymo eigos žymėjimas partogramoje. Vaginalinis tyrimas. Antrasis laikotarpis. Pagalba pradedama teikti. Indikacijos perineotomijai. Rankinė pagalba. Trečiasis laikotarpis. Trečiojo periodo laikotarpiai. Ankstyvasis pogimdyminis laikotarpis. Vaisiaus būklės vertinimas gimdymo laikotarpiu. Vaisiaus būklei gimdymo metu įvertinti taikomi šie metodai. Auskultacija. Amniono vandenų vertinimas. Kardiotokografija. Periferinio kraujo pH tyrimas. Zalingo (Saling E.) schema. Intrauterininė vaisiaus reanimacija.
  Medicina, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-01-10
 • Gimdos kaklelio vėžys ir jo išvengimo galimybės

  PowerPoint pristatymas. Gimdos kaklelio vėžys – kas tai? Svarbiausi rizikos veiksniai. Papildomi rizikos veiksniai. Gimdos kaklelio vėžio simptomai. Kaip dažnai reikia tikrintis? Kreipiantis į ginekologą moteris turi žinoti, jog reikia. Gimdos kaklelio vėžio prevencija. Kam reikalingos patikros? Sergamumas ir mirtingumas gimdos kaklelio vėžiu Lietuvoje. Europos Gimdos kaklelio organizuoto tyrimo (skryningo) sistema 2002-2003 metais. Ar organizuotas tyrimas efektyvus? Europoje organizuoto tyrimo pasėkoje sumažėjo mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio.
  Medicina, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-23
 • Gimstamumas, mirtingumas ir natūralus gyventojų prieaugis įvairiose pasaulio šalyse

  Darbo tikslas: išrinkti ir pateikti duomenis apie Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių mirtingumą, gimstamumą. Įžanga. Tikslas. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Medicina, referatas(14 puslapių)
  2005-12-17
 • Ginekologija

  Eklampsija. Sunki preeklampsija. Gręsiantis ir įvykęs gimdos plyšimas. Kraujavimas placentiniu laikotarpiu. Gimdos hipotonija ir atonija. Embolija vaisiaus vandenimis. Pogimdyvinis endometritas. Nutrūkęs ektopinis nėštumas. Kiaušidės apopleksija. Kiaušidės cistos apsisukimas. Tuboovarinis abscesas. Priešlaikinis normaliai prisitvirtunusios placentos atšokimas. Vaisiaus hipoksija gimdymo metu. Naujagimių reanimacija. Kraujavimas iš lytinių organų antroje nėštumo pusėje. Laktacinis mastitas. Koaguliopatinis kraujavimas akušerijoje.
  Medicina, konspektas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Ginekologija (2)

  Moteriškoji lytinė sistema. Kiaušidės, kiaušintakiai, gimda ir makštis, lytinės lūpos, varputė ir makšties prieangis. Mėnesinės (menstruacijos). Menopauzė. Apvaisinimas. Nėštumas. Gimdymas. Ginekologinės ligos (ligos priežastys, simptomai, ligos eiga, komplikacijos, tyrimai, gydymas, patarimai, profilaktika): Endometritas; Endometriozė; Gimdos gleivinės hiperplazija; Endocervicitas; Gimdos mioma; Kiaušidės cistoma; Kiaušidės cista; Kolpitas; Mastitas; Kondilomos; Trichomonozė; Vulvitas; Persileidimas; Cezario pjūvis; Daugiavaisis nėštumas; Gimdos iškritimas; Gimdymo takų sužalojimai; Klimaksas; Mėnesinių ciklo sutrikimai; Nevaisingumas; Negimdinis nėštumas; Mažakraujystė arba anemija; Nėščiųjų vėmimas; Policistinių kiaušidžių sindromas; Eklampsija; Premenstruacinis sindromas.
  Medicina, konspektas(105 puslapiai)
  2005-10-13
 • Gyvenimo būdo samprata, gyvensena ir sveikata

  Sveikos gyvensenos pagrindai. Sveikatai svarbiausios fizinės ypatybės. Sveikatos stiprinimas fiziniais pratimai. Grūdinimasis. Lietuvos sveikatos programos tikslai. Pasaulio sveikatos organizacijos strategijos. Išvados.
  Medicina, referatas(15 puslapių)
  2006-05-23
 • Gyvenimo kokybė

  Įvadas į gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės sąvokos istorija. Gyvenimo kokybės sąvoka. Gyvenimo kokybės (GK) tyrimų medicinoje priežastys. Gyvenimo kokybės (GK) tyrimų instrumentai ir metodikos. Bendriniai (generiniai) instrumentai. Specifiniai instrumentai. Specifiniai sričiai instrumentai. Naudos Gyvenimo kokybės (GK) instrumentai. Individualizuoti GK tyrimo instrumentai. Tyrėjo ir tiriamojo vaidmuo bei instrumento parinkimas. Gyvenimo kokybės tyrimai Lietuvoje. Gyvenimo kokybės tyrimų praktinė reikšmė ir perspektyvos.
  Medicina, namų darbas(8 puslapiai)
  2012-02-21
 • Gliukozės apykaitos reguliacija. Cukrinis diabetas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Žmogaus endokrininė sistema. Kasa. Kasos funkcijos. Endokrininė kasos sistema. Endokrininė kasos funkcija. Insulinas ir C peptidas. Insulino vaidmuo. Insulino veikimo būdai. Gliukozė. Gliukozės kaupimas . Gliukagonas. Gliukagono vaidmuo . Kiti hormonai keičiantys gliukozės koncentraciją. Insulino ir gliukagono vaidmuo gliukozės apykaitoje. Veiksniai įtakojantys gliukozės koncentraciją kraujyje. Gliukozės pasisavinimo iš kraujo – išskyrimo į kraują valdymas. Cukrinis diabetas. I tipo debetas. II tipo debetas. Gestacinis cukrinis diabetas. Rizikos faktoriai susirgti II tipo diabetu. DIABETO KONTROLĖ. Diabeto komplikacijos. Gydymas .
  Medicina, pristatymas(26 skaidrės)
  2011-06-10
 • Gliukozės svarba žmogaus organizmui

  Angliavandenių apykaitą reguliuoja hormonai ir CNS. Gliukokortikodai. Cukraus kiekio kraujyje reguliavimas. Patologijos. Hiperglikemija. Hipoglikemija. Tyrimas: Gliukozės koncentracijos nustatymas kraujyje. Tyrimo tikslas. Išvados.
  Medicina, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-11-03
 • Globalizacijos proceso įtaka visuomenės sveikatai

  PowerPoint pristatymas. Globalizacijos proceso įtaka visuomenės sveikatai. Globalizacija — gerai tai ar blogai? (2). Globalizacijos raida (3). Taigi, globalizacija — tai. Globalizacijos dimensijos (realybės ir jos suvokimo lygmenys). Individai, bet ne valstybės tampa globalia visuomene. Globalizacijos sukeliami pokyčiai yra greiti ir sunkiai kontroliuojami. Globalizacija ir gyventojų sveikata žmonijos sveikatą veikia. Globalizacijos ir sveikatos ryšys (2). Globalizacijos įtaka sveikatai. Šiuolaikiškumo standartai. Mirties standartai. Nauji bendri visuomenės sveikatos bruožai (2). Naujos gyventojų sveikatos problemos. Būtinas globalus požiūris į sveikatą. Sveikata tampa priklausoma nuo. Sveikatos profesionalų ir vadybininkų uždaviniai. Pasaulinės Sveikatos Organizacijos veikla.
  Medicina, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-11-25
Puslapyje rodyti po